HG indentiteit 2We willen dit jaar ieder kwartaal een gemeente ontmoeting rondom ons jaarthema organiseren op zaterdagmiddag (14:00 -19:00 in de Boeier). Op 10 juni is het de tweede bijeenkomst: ontmoeting, kort onderwijs, practische toepassing, tijd van bediening en een gezellige maaltijd

Je bent van harte welkom op 10 juni om 14:00 uur in de Boeier. Het thema van de middag is: de Heiige Geest en onze identiteit. De rol van de Heilige Geest in onze intimiteit met God, onze indentiteit en autoriteit de we hebben als kinderen van God.

We zullen speciaal tijd nemen om te bidden voor elkaar voor de volheid van de Heilige Geest, profetische woorden en het bidden voor gaven van tongen, profetie, woorden van kennis, wijsheid en genezing.

We eindigen met een gezellige maaltijd die om ca 19:00 uur is afgelopen, zodat je nog een vrije zaterdagavond hebt.

Uw naam

Uw email

Ik / wij komen op zaterdagmiddag 10 juni met:
personen.

Geef aan of je wilt mee eten:
 Wel Niet