WEEK VAN GEBED
In januari vindt de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid van Christenen plaats. In 2013 is dat van 20 – 27 januari. Het thema 2013 is:
Wandelen met God
Het thema is dit keer voor heel de wereld voorbereid door christenen uit India op basis van Micha 6:8.

Met de Week voor Gebed leggen wij het nieuwe jaar in Gods hand.

In Amsterdam-Noord zijn er de volgende activiteiten:

oecumenische viering
WOENSDAG 23 JANUARI
NIEUWENDAMMERKERK – BREDE KERKEPAD 6-8
AANVANG 19.30 UUR

oecumenische gebedssamenkomsten
maandag–dinsdag–donderdag-vrijdag
HOOP VOOR NOORD
KRUISKERK – RODE KRUISTRAAT 20
AANVANG 19.30 UUR

Wij nodigen u van harte uit de viering en één of meer gebedssamenkomsten bij te wonen. Graag tot dan!!!
In de oecumenische viering op woensdag 23 januari is diaken René Hendriks de liturg en verzorgt Jurjen ten Brinke de verkondiging. De oecumenische gebedssamenkomsten worden steeds door een andere voorganger geleid.

De voorbereidingsgroep (Jurjen ten Brinke – Piet Brinksma – René Hendriks – Véronique Lindenburg – Naomi Suhardi – Foeke Westerveld).