Missionair werk in de Banne

De Banne is een ‘volks-wijk’ in Amsterdam Noord, waar we al jaren als gemeente een plek hebben (activiteiten gebouw “de Boeier”) en waar we speciale betrokkenheid bij ervaren. De Banne gaat door een grote renovatie: een nieuw winkelcentrum, nieuwe huizen op de plaats van verpauperde flats. Naast nieuwbouw met nieuwe bewoners zijn er nog vele straten waarin de oude situatie nog steeds dezelfde is. Dit is een gebied waar we graag het Koninkrijk van God gestalte geven in kleine dingen- maar met grote liefde en passie. We zoeken wegen om deze buurt in de naam van Jezus te dienen op manieren die bij ons passen en die in onze mogelijkheid liggen.

Missionaire life group

Naast missionaire activiteiten hebben we ook een missionaire celgroep in ons gebouw die iedere woensdagavond samenkomt. Dit zijn mensen uit de Banne of daarbuiten die de Banne een warm hart toe dragen die samenkomen om hun leen te delen en die samen leren wat het betekent om Jezus te volgen in het leven van iedere dag. Zij zijn ook betrokken bij de missionaire activiteiten in dit gebied

BELEEF logo web

Onder het label BELEEF! (Banne- Leef) organiseren we diverse activiteiten voor de de buurt, zoals fotoworkshops, tentoonstellingen, café avonden, cursussen, etc.

Zie voor uitgebreide informatie de website van Beleef.