Geest van de Heer vrijheidWe willen dit jaar ieder kwartaal een gemeente ontmoeting rondom ons jaarthema organiseren op zaterdagmiddag (14:00 -19:00 in de Boeier). Op 4 maart is het de eerste keer: ontmoeting, kort onderwijs, practische toepassing, tijd van bediening en een gezellige maaltijd

Je bent van harte welkom op 4 maart. Het thema van de middag is: waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. We gaan in op onze intimiteit, indentiteit en autoriteit de we hebben. We zullen ook samen spreken over hoe we de preken van de afelopen weken over “uitgenodigd aan tafel bij de Koning” praktisch kunnen toepassen in ons leven. Tenslotte willen we tijd nemen om bij de Vader te zijn en nodigen we de Heilige Geest uit om genezend en versterkend in ons miden te zijn.

We eindigen met een gezellige maaltijd die om ca 19:00 uur is afgelopen, zodat je nog een vrije zaterdagavond hebt.

 

Uw naam

Uw email

Ik / wij komen op 4 maart met:
personen.

Geef aan of je wilt mee eten:
 Wel Niet