Het principe van de fundamentengroep kunnen we als volgt omschrijven:

We gaan er van uit dat wanneer de Here Jezus onderwijs gaf aan zijn vrienden, daar altijd kinderen bij waren. Jezus was pas tevreden als de kinderen begrepen wat Hij onderwees. In dezelfde strekking lezen we Gods Woord; vragen en onderbreken mag altijd. Verwacht niet onmiddellijk dat op alle vragen een pasklaar antwoord voorhanden is. Belangrijker is dat alles bespreekbaar is.

Maandag, 2 september 2013 gaan we weer beginnen. Vervolgens is het elke 2e week (maandag om 12:30).

We lezen uit de Bijbel en we gaan ons dat eigen maken in eenvoudige bewoording en uitleg.

Voor meer informatie kun je contact op nemen met Cees Meijer.